آنچه درباره اسباب کشی باید بدانید

 آنچه درباره اسباب کشی باید بدانید
آنچه درباره اسباب کشی باید بدانید

 

چگونه اسباب کشی بی دردسر داشته باشیم :مهم نیست کابوس هست یانه.مهم این است که خیلی از ما و اطرافیانمان باید سالانه یا حداقل چند سالی یک باراین کار را انجام دهیم.انتقال به خانه جدید برای شما هیجان انگیز است .با ما همراه باشید تا آنچه درباره اسباب کشی باید بدانید را باهم مرور کنیم .

رعایت این نکات در اسباب کشی ضروری است.

از شرکت های شناخته شده کمک بگیرید:

جابه جای وسایل به خانه جدیدتوسط شرکت های که قابل اعتماند و اهمیت زیادی دارد .از آن ها بپرسید از چه وسیله ای برای جابه جای وسایل استفاده میکنند.ماشین آن ها چیست و چند نفر کارگر دارند.برای اطمینان از تمام وسایل شما بدون نقص به خانه جدید است.

وسایلتان را تنها نگذارید:

حتی اگر از قابل اعتماد ترین شرکت ها کار گر گرفته اید باید بازهم تمام مراحل کار را با دقت در نظر داشته باشید .هیچ وقت را وسایل را بدون مراقب نگذارید.

مواظب خانه خود باشید:

همیشه در اسباب کشی می خواهید تند تر کارها را انجام داد تا تمام شود.شما بدون اینکه زیاد به خانه خود توجهی کنید فقط تندتند وسایل را جابه جا میکنید و به خانه آسیب میزنیم.

بارها و بارها را چک کنید :

what-you-need-to-know-about-furniture
what-you-need-to-know-about-furniture

همیشه حواستن جمع باشد همه جزئیات را تحت نظر داشته باشید.لیستی از وسایل خود و جعبه ها تهیه کنید.با بردن هر وسیله به خانه خود روی اسم آن را خط بزنید.در واقع بعداز رسیدن تمام وسایل خود را چک کنید .

روی بسته بندی نام وسایل شخصی را بنویسید:

در ابتدا مشخص کنید چه چیزهای باید باهم در یک بسته قرار بگیرد .وسایل نشینمن ،اتاق کودک،آشپزخونه و حمام را جدا کنید .روی هر جعبه با جزئیات مشخص کنید .چه چیزهای داخل آن است.روی وسایلی که شکستنی است حتما بنویسید شکستنی.

بر تمام مراحل نظارت وجود داشته باشد:

سعی نکنید همه کارهارو خودتان را مدیریت کنید .هر نفر در یک نقطه مسیر بوده و بر کار نظارت داشته باشد .باید مطمین شویم وسایل کامل داخل منزل هست.کارگران وسایل سنگین را روی هم قرار ندهند.وکارتن های که روی آن نوشته شکستنی رو با احتیاط حمل کنند.

قبل از اسباب کشی باید کارهای خانه تمام شده باشند:

اگر کارهای خانه هنوز تمتم نشده اسباب کشی نکنیدزیرا کار در خانه زمانی که خودتان هم در آن ساکن هستید سخت است.حتی کارهای کوچیک  مانند طراحی یک دیوار یا نصب کابینت باید قبل از آمدن تمام شود

هر بار از یک قسمت خانه شروع کنید:

همه جعبه ها را یک جا باز نکنید.هر بار از یک نقطه کار خود را شروع کنید.از اتاق نشینمن که درب خانه به آن باز می شود.سپس نوبت سراغ اتاق های دیگر بروید.میتوانید برای چیدمان وسایل از دوستان خود کمک بگیرید.

بهتر از اتاق خواب را خودتان و همسرتان چیدمتانش را انجام دهید.

 

مطالب مرتبط

ثبت یک دیدگاه

تماس سریع