نظافت مجتمع تجاری

نظافت مجتمع تجاری

جمله سرویس های شرکت خدماتی ستاره شرق اصفهان بوده و شامل نظافت تمامی بخش های پاساژها و مراکز خرید، فروشگاه های زجیره ای و … می گردد. با توجه به تاثیر مستقیم  بر درآمدزایی مغازه داران این مجتمع ها، نمی توان تاثیر و میزان اهمیت را نادیده گرفت.شامل نظافت تمامی قسمت ها از جمله درب ورودی، راهروها، پلکان، آسانسور، پاگردها، شیشه مغازه ها و فروشگاه ها و همچنین، نظافت سطل های زباله در مجتمع های تجاری می گردد.

نظافت مجتمع
نظافت مجتمع

 

نظافت درب ورودی، راهروها و پلکان 

نظافت درب ورودی، پلکان و راهروهای مجتمع های تجاری منجر به سهولت تردد مشتریان و بازدیدکنندگان و همچنین، تضمین کننده بهداشت آنها در این مجتمع ها می گردد. به همین دلیل، نظافت پلکان و راهروها از قسمت های مهم فرایند بوده و شامل نظافت پلکان و راهروها در تمامی طبقات مراکز خرید و مجتمع های تجاری می گردد.

 

نظافت سطل های زباله

به هنگام نظافت مجتمع ها و همچنین، مجتمع تجاری، نیروی نظافتی می بایست تمامی موارد نظافتی را مد نظر قرار داده و از هیچ موردی فروگذار ننماید. نظافت سطل های زباله در مراکز خرید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. زیرا سطل زباله محل تجمع حشرات و مخزن تولید آلودگی و بیماری می باشد. به همین خاطر، در فرایند نظافت مجتمع های تجاری، توجه به نظافت سطل های زباله الرامی می باشد.

نظافت پله برقی و آسانسور

در فرایند، نظافت پله برقی و نظافت آسانسورها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از آنجایی که در مراکز خرید چندین طبقه، مشتریان به منظور بازدید از فروشگاه های طبقات بالایی می بایست از آسانسور و یا پله برقی استفاده نمایند، مغازه داران می بایست به طور منظم نیروهایی به منظور نظافت این مکان ها استخدام نمایند. قرارداد بستن با شرکت خدماتی نظافتی و رزرو نیرو به صورت هفتگی، مناسب ترین گزینه برای دریافت این سرویس نظافتی می باشد.

نظافت شیشه فروشگاه ها و مغازه ها

به منظور تامین آسایش و راحتی برای مغازه داران و نیز برای مشتریان انجام می شود. همچنین منجربه جلب توجه هر چه بیشتر مشتریان به ظاهر و نمای مجتمع تجاری و مرکز خرید مربوطه شده و در جلب رضایتمندی آنها نیز موثر می باشد. در همین راستا، لازم به ذکر است که نظافت شیشه های مغازه های واقع در مراکز خرید، در نمایش هر چه بهتر محصولات به بازدیدکنندگان از این مراکز موثر می باشد.

مطالب مرتبط

ثبت یک دیدگاه

تماس سریع