☆ چرا شرکت نظافتی ستاره شرق میدرخشد؟

شرکت ما مزیت های زیادی را شامل شده که همین موضوع این شرکت را با بهترین شرکت های نظافتی در رقابت گذاشته است که این مزیت ها شامل گزینه های زیر می‌شود:

● استفاده صحیح از ابزار الات : پرسنل و نظافت چی های شرکت ستاره شرق موظف اند از مواد تمیز کننده و پاک کننده مرغوب استفاده کنند تا هیچ گونه مشکلی برای شما مشتری گرامی رخ ندهد .

 

● تنظیم قرارداد براساس نیاز مشتری

● تضمین بهترین کیفیت و خدمات : شرکت نظافتی ستاره شرق تضمین می‌کند که بهترین خدمات برای شما ارائه شود مدیران ما با نظارت روی اجرا ی کار به صورت جدی ؛ تمیزی ، بدون کم و کاستی را برای شما به ارمغان می آورند .

● حضور به موقع نظافتچی

● پرسنل قابل اعتماد و با تجربه : پس از گزینش های مربوطه و قبولی در آنها باید پرسنل شرکت در دوره های مربوطه شرکت نمایند .

 

● مشتری مداری

● نیروی کار مجرب و متخصص : یکی از مهم ترین رکن های این شرکت حساسیت و اهمیت مدیران روی انتخاب نیروی کار است و این حساسیت به حدی است که اگر فرد متقاضی حتی یکی از معیار های مدنظر شرکت را نداشته باشد از همکاری با وی اجتناب می‌شود.

●قیمت گذاری مناسب و شفاف