خدمات ارتفاع

خدمات ارتفاع

کلیات کار در ارتفاع

همانطور که میدانید معنای اصطلاح کار در ارتفاع بسیار واضح و روشن میباشد. در واقع به هر نوع فعالیت صنعتی در ارتفاع میتوان کار در ارتفاع گفت.

متخصصان مشاغل مختلف برای کار در ارتفاع از شیوه های متفاوتی استفاده میکند. که به دو دسته کلی قدیمی و نوین تقسیم میشوند. خدمات ارتفاع با ما همراه باشید

سختی های کار در ارتفاع

ارتفاع یکی از دغدغه های مهم انسان در طول زمان بوده است. خطرات ناشی از کار در ارتفاع نسبت

به سایر مشاغل بیشتر میباشد.

به طور کلی خدمات کار در ارتفاع دارای مشکلات خاص خود میباشد. و همچنین خطرات خاص مربوط به خود را دارد.

از همین رو باید نکات بسیاری برای ارائه این خدمات مورد توجه قرار دهیم.رعایت اصول ایمنی میباشد که از

اهمیت بالایی برخوردار است.

باور عموم نسبت به کار در ارتفاع

کار در ارتفاع نیاز به تخصص و آموزش خاصی ندارد.

هیچ تفاوتی بین روش های قدیمی و نوین کار در ارتفاع نیست

روش های کار در ارتفاع بسیار ساده است و متوان در هر نقطه ای در ارتفاع مورد استفاده قرار داد.

 

کلیات کار در ارتفاع

همانطور که میدانید معنای اصطلاح کار در ارتفاع بسیار واضح و روشن میباشد. در واقع به هر نوع فعالیت صنعتی در ارتفاع متوان کار در ارتفاع گفت.

متخصصان مشاغل مختلف برای کار در ارتفاع از شیوه های متفاوتی استفاده میکند. که به دو دسته کلی قدیمی و نوین تقسیم میشوند.

سختی های کار در ارتفاع

ارتفاع یکی از دغدغه های مهم انسان در طول زمان بوده است. خطرات ناشی از کار در ارتفاع نسبت

به سایر مشاغل بیشتر میباشد.

به طور کلی خدمات کار در ارتفاع دارای مشکلات خاص خود میباشد. و همچنین خطرات خاص مربوط به خود را دارد.

از همین رو باید نکات بسیاری برای ارائه این خدمات مورد توجه قرار دهیم.رعایت اصول ایمنی میباشد که از

اهمیت بالایی برخوردار است.

باور عموم نسبت به کار در ارتفاع

کار در ارتفاع نیاز به تخصص و آموزش خاصی ندارد.

هیچ تفاوتی بین روش های قدیمی و نوین کار در ارتفاع نیست

روش های کار در ارتفاع بسیار ساده است و متوان در هر نقطه ای در ارتفاع مورد استفاده قرار داد.

تجهیرات کار در ارتفاع در نما با ارتفاع بالا

مرحله بعدی آموزش و یادگیری آشنایی کار در ارتفاع کامل با تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای خدمات نما در ارتفاع و همچنین نحوه استفاده صحیح از این تجهیزات می باشد.که در زیر جهت آشایی کلی از این لوازم اشاره می نماییم:

۱- طناب حرکت(نجات): اولین موردی که از تجهیزات کار بر روی نما و کلا کاردر ارتفاع خودنمایی کرده و بسیار مهم می باشد طناب نجات می باشد.این طناب باید استاندارد های خود را داشته باشد که بتوان با اعتماد کامل و خیال راحت کار در ارتفاع را انجام داد. از جمله مواردی که این طتاب ها باید داشته باشد استحکام و تحمل وزت بالا می باشد و آنگونه که در استاندارد این طناب جهت کار در ارتفاع بالا توصیه شده است تحمل وزن حدود ۲/۵ تن را داشته باشد که منظور از وزن در اینجا همان بار وارد شده به طناب می باشد.و این نکتع قابل تامل است که فقط تحمل وزن برای جابه جایی در ارتفاع کافی نیست و استفاده از بار در این مورد به این معنی است که هنگام سقوط باید این طناب تحمل بار۵۴۰۰ پوندی را داشته باشد و دچار پارگی نشود.

۲- کمربند ایمنی: از دیگر تجهیزات کار در ارتفاع کمربند ایمنی می باشد کهبا توجه به کارکرد مورد نظر باید حتما از کیفیت و جنس مناسب برخوردار باشد. در استاندارد کمربند ایمنی با این کمربندها تحمل وزن ۱۰ برابری فرد را داشته باشند و با توجه به این مورد که هنگام سقوط فشار زیادی به کمر و ستون فقزات وارد می شود جنس این کمربند ها و همچینین طراحی کمربند ایمنی بسیار حائز اهمیت است و بنابراین توصیه می گردد حتما از مارک ها با بهترین کبفیت استفاده گردد

اصول و نکات ایمنی کار در ارتفاع

از نکاتی که حتما باید برای کار در ارتفاع نمای ساختمان ها به آن اشاره نمود انجام مقدمات و آمده نمودن مقدمات کار می باشد. حتما قابل از شروع به کار باید تمام نکات ایمنی را رعایت کرد و ساختمان را کاملا تجهیز نمود که در صورت بروز حادثه ای ناخواسته از جمله سقوط سمگ نمای ساختمان خطر افرادی که در حول حوش ساختمان در حال عبور می باشند را تهدید نکند. مواردی از نکات ایمنی در مورد خود فردی که در حال کار بر روی نمای ساختمان در ارتفاع بالا می باشد وجود دارد که ختما باید رعایت شود که در صورت بروز هرگونه مشکل و ایجاد خطر دچار کمترین صدمه شود. که البته رعایت تمام این موارد برای زمانی است حادثه ای خارج از برنامه ریزی و در واقع غیر مترقبه پیش بیاید.

یکی دیگر از نکاتی که در تمام مشاغل سخت و پرخطر باید حتما آموزش داده شده و باید رعایت شود حفظ آرامش در حین کار و عدم عجله حین انجام کار و مخصوصا حفظ آرامش و عدم دستپاچگی هنگام بروز خطر و یا مواردی از این دست می باشد.چراکه بسیار دیده شده است در هنگام انجام فعالت های سخت از جمله کار در ارتفاع آن چیزی که بیشتر باعث صدمه دیدن و بروز اتفاقات می شود عدم داشتن آرامش و تصمیم گیری صحیح حین انجام کار می باشد.

حتما قبل از شروع به کار در ارتفاع به تست تجهیزات خود پرداخته و از سالم بودن آنها اطمینان کامل به عمل بیاورید.و به هیچ عنوان از لوازمی که در کارکرد صحیح آنها شک و شبهه وجود دارد و یااینکه لوازم با کیفیت پایین است استفاده نکنید.حدالمقدور باید هر فرد لوازم و لباس مخصوص کار خود را داشته باشد و استفاده مشترک از تجهیزات یه هیچ عنوان توصیه نمی شود.

در ساختمان های دارای ارتفاع خیلی زیاد باید تمهیدات بیشتری چیده شود و حتما با مدیریت ساختمان هماهنگی های لازم برای کنترل عبور و مرور در زیرساختمان انجام شود.

تماس سریع