تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل و دستمزد کارگر نظافت منزل ، مباحث مهمی در حوزه خدمات نظافت منزل می باشند.عمدتا شرکت های خدماتی نظافتی در سرتاسر کشور، از تعرفه واحدی برای ارائه خدمات نظافت به مشتریان خود پیروی می نمایند.تعرفه ابع عوامل متعددی است. در ادامه به بیان و بررسی برخی عوامل تعیین کننده تعرفه نظافت منزل در شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت منزل خواهیم پرداخت.

تعرفه نظافت منزل
تعرفه نظافت منزل

 

تعرفه نظافت منزل شرکت های خدماتی نظافتی تابع چه عواملی می باشد؟

وظایف محوله به نیروی خدماتی اعزامی

نیروی خدماتی اعزامی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات نظافت، ممکن است به انجام وظایف مختلفی در منزل مشتریان گمارده شود. این وظایف شاملدر سطوح مختلف، آشپزی، نگهداری و مراقبت از کودک، خرید لوازم مورد نیاز در منزل و سایر امور منزل می گردد. بنابراین، از دیگر عوامل تعیین کننده تعرفه نظافت منزل می توان به حجم و میزان وظایف محول شده به کارگر اعزامی اشاره نمود.

میزان امور نظافتی در منزل مشتری

تعرفه  تابع عوامل مختلفی می باشد. از جمله فاکتورهای مهم و موثر در این خصوص می توان به حجم و میزان امور نظافتی محول شده به نیروی خدماتی می باشد. برخی مشتریان صرفا خواهان نظافت قسمت خاصی از منزل خود می باشند. اما برخی دیگر از مشتریان، خواهانکار نظافت منزل خود به علاوه تمامی وسایل و اسباب و اثاثیه منزل نیز می باشند.

بازه زمانی حضور کارگر اعزامی 

تعداد ساعات حضور کارگر اعزامی از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات  مشتری، از دیگر عوامل تعیین کننده تعرفه نظافت می باشد. هر چه کارگر اعزامی تعداد ساعات بیشتری را صرف نظافت منزل مشتری نماید، دستمزد بیشتری نیز طلب خواهد نمود. اما ذکر این نکته ضروری است که کارگران اعزامی همگی از سرعت عمل و مهارت کافی برخوردار بوده و سعی بر این دارند که در کمترین زمان ممکن، بیشترین میزان کار را در منزل مشتری انجام دهند.

دیگر عوامل موثر بر تعرفه نظافت منزل از سوی شرکت های خدماتی نظافتی

نظافتچی خانم در قیاس با نظافتچی آقا

عامل موثر دیگر بر تعرفه ، جنسیت نیروی خدماتی اعزامی می باشد. نظافتچی خانمدر قیاس با نظافتچی آقا تعرفه نظافت بالاتری داشته و دستمزد بیشتری دریافت می نمایند. تفاوت دستمزد نظافتچی خانم با دستمزد نظافتچی آقا تابع علل متعددی است. برخی از این علل عبارتند از : سلیقه و دقت بیشتر نظافتچی خانم در قیاس با نظافتچی آقا، تعلق گرفتن سختی کار به نظافتچی خانم برای انجام کارهای خدماتی طاقت فرسا و بسیاری علل دیگر.

میزان گرد و غبار موجود در منزل مشتری

تعرفه نظافت منزل تابع عامل دیگری نیز می باشد که عبارت است از : میزان گرد و غبار موجود در منزل مشتریان شرکت نظافت منزل.اگر مشتری در فواصل زمانی طولانی تری اقدام به استخدام نظافتچی برای خود نماید، بالطبع نیروی خدماتی اعزامی در هر بار مراجعه، با گرد و غبار و آلودگی بیشتری مواجه می گردد. بدین ترتیب، نیروی خدماتی می بایست وقت و انرژی بیشتری صرف نظافت منزل چنین مشتریانی نماید. بنابراین، تعرفه  در چنین شرایطی افزایش پیدا خواهد نمود.

مطالب مرتبط

ثبت یک دیدگاه

تماس سریع