برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان

همه ما به صورت روز مره با آنچه  دستاورد نهایی مقوله برق کشی ساختمان می باشد.اینکه میتوانیم در محل کاریا منزل خودحتی یک لامپ را خاموش و روشن کنیم دقیقا مرتبط با اجرای پروژه ی برق کشی بنا می باشد.

پروژه های کوچگ یا بزرگ عمرانی و ساختمانی تا حدی است که پس از ساخت و تکمیل یک بنانصبت به سیم کشی داخلی آن اقدام نشود.معمولا در هنگام ساخت بنا و بخش های مختلف آن نظیر دیوار ها،سقف ها،کف و …….موارد مرتبط با لوله کشی برق لحاظ می گرددو آنچه لازم است تدارک دیده میشود.

مراحل اصلی برق کشی ساختمان:

یکی از روش های مهم در تامین و حفظ امنیت یک بنا این است که کاملا مطابق با استاندارد های وضع شده در آن زمینه وصل عمل شود. بدین منظور لازم است که در هنگام عملیات بنایی داخلی ،اقدامات مرتبط با شیار زنی دیوارها و تعیین  محلی مناسب برای عبور لوله برق از دیوار، کف و سقف ساختمان انجام گردد.و تجهیزات لازم نظیر لوله ها، قوطی ها،قوطی های گلید ، جعبه تقسیم،پریز،….درمحل مخصوص قرار گیرند.ادامه مرحله اصلی برق کشی ساختمان نوبت به سیم کشی ساختمان میرسد که توسط یک برقکار حرفه ای با استفاده از ابزارو سیم وکابل های مناسب انجام خواهد شد.

اجرای تاسیسات برق ساختمان بر اساس نقشه ی تعیین شده:

یکی از راه های امنیت و دقت در انجام پروژه های مرتبط با لوله کشی برق این است که مطابق با نقشه عمل شود.در هر ساختمان با توجه به نوع آن و کاربری فضای داخلی آن یک نقشه مخصوص تهیه می شود.که به طور دقیق با استفاده علایم و نشانه های مخصوص محل قرار گیری لوله ها برق مشخص میگردد.البته نقش ساختمان شامل موارد گسترده ای است.نظیر سیستم روشنایی، صوتی ،گلید پریز برق،،سیم کشی تلفن،آنتن، آیفون و سیستم هوشمندو….توجه داشته باشیدتجهیزات مزتبط با لوله کشی برق ساختمان از طریق ابزار ها و بسته های مخصوص جوشکاری و…….کاملا در محل محکم می شوند.

علت  لوله گذاری برق روی دیوار ساختمان :

تاکنون در مورد اینکار توضیحات مختصر و مفیدی را بیان کرده ایم اما مسئله مهمتر این است که چرا این کار را انجام می شود.در جواب این پرسش لازم به ذکر است که هدف اصلی تامین حفاظت و افزایش ایمنی نهایی می باشدو همانطور که گفتیم اجرای پروژه برق ساختمان در نظر گرفتن استاندارها ونکات امنیتی نسبت به هر مورد دیگری در اولویت است . بهره گیری از لوله برقو قرار دادن آن ها در شیارهای مناسب ایجاد شده روی دیوارهای داخلی باعث می شود  که علاوه بر ایجاد ظرافت و نظم در امر لوله گذاری برق محافظت کامل از سیم کابل ها انجام میگرد و همچنین هر زمانی به هر دلیلی به تعویض سیم ها نیاز بوداین کار امکان پذیر باشد .

تماس سریع